Klausimynai

* - būtina užpildyti

Komercinio pasiūlymo paruošimui, mums reikalinga pirminė informacija apie Jus bei Jus dominantį produktą.

Šios anketos užpildymas nėra įsipareigojimas pirkti.

Pažymėkite Jus dominančius produktus ir medžiagas.


Proceso apibūdinimas
Procesas, kuris bus naudojamas (technologija, kiekiai, įėjimai, išėjimai, proceso būdas, energijos vartojimas ir pan.):
Kaitinimo objekto duomenys
Produkto pavadinimas (ar cheminės medžiagos pavadinimas):
Terminės produkto ypatybės (pvz., virimo taško temperatūra, terminis laidumas, specifinė temperatūra, degumas, užsiliepsnojimo taško temperatūros, ir pan.):
Produkto gabaritiniai matmenys, produkto ar jo dalies matmenys ir vienodumas, esant palaidam produktui, arba, jei tai yra pastos ar panašus produktas, jo charakteristikos.:
Reikalavimai procesui ir įrangai
Temperatūros reikalavimai produktui (minimali / maksimali temperatūra); ar / ir reikalavimai proceso laikui :
Įrenginio konstrukcija (kamerinė, konvejerinė, gaubtinė, šachtinė ir pan.):
Konstrukcijos ypatumai (pakrovimo specifika, apsaugos, automatikos elementai ir pan.) :
Darbinės erdvės ypatumai (priverstinis oro cirkuliavimas, inertinių ar kitokių dujų darbo aplinka, išsiskiriančių dujų nuvedimas ir pan.):
Reikalavimai proceso našumui (pvz.., kg/val, kg/dieną, kg/savaitę, ir pan.):
Specifiniai reikalavimai:
Pastabos
Pastabos:
Kontaktinė informacija
Įmonė/ adresas*: Faksas:
Kontaktinis asmuo*: Mobilusis telefonas:
Pareigos: El. paštas:
Darbo telefonas: http://:
Papildomą informaciją pageidautume gauti
paštu faksu el. paštu telefonu